Podden UNDER KÖRSBÄRSTRÄDET fyller 3 år!Podden UNDER KÖRSBÄRSTRÄDET fyller 3 år!

Gäster i podden har varit:
MICKE BERG, AMANDA OOMS, SARA BROOS, SUZANNE OSTEN, LOLITA RAY, LITEN FALKEHOLM, ULF ROCKIS IVARSSON, RUBEN ENGZELL, CLAES OLSON, ELLA LEMHAGEN, SARA OLAUSSON, MARTIN RÖSSEL, SEBASTIAN ÖBERG, CHRISTIAN KJELLVANDER, BOB HANSSON, JONAS BODINGER LARSSON, PELLE OSSLER, NICOLAI DUNGER, ANNA WALLANDER, ISADORA WRONSKI, NIKE MARKELIUS, JOHAN BERGMARK, KAJSA GRYTT, MALIN DAHLSTRÖM, OLA AURELL, JOHAN JOHANSSON, NINA HEMMINGSSON, GUNNAR EDANDER, CATO LEIN, ELSIE PETREN MICKE HERRSTRÖM.
LYSSNA GÄRNA! DELA GÄRNA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar